Teenused

Kõik matuseteenused

Tallinna Krematoorium pakub täielikku matuseteenust. Korraldame nii tuhastamis-, urni- kui hauamatuseid. Transpordime lahkunu kodust või haiglast ööpäevaringselt kogu Eestis (ka saartel) või ka välismaalt. Korrastame ja riietaame lahkunu, saate valida matusetalitaja või kirikuõpetaja, pakume matuse muusikalist kujundust (võimalik tellida viiuli-, tšello-, oreli- ja flöödimuusikat, laulusolisti, mees-, puhkpilli-, keelpilli- ja metsasarvekvartetti). Meil on üle saja erineva urni. Matusetalituse jäädvustamiseks võite tellida professionaalse fotograafi.

Tuhastamismatust on Eestis kõige soodsam tellida ja korraldada Tallinna Krematooriumis.  Lahkunu transport välismaalt

Tuhastamismatus

Hauamatus

Matuseteenuse leping

Urnid

Peiesaalid

Lahkunu transport ööpäevaringselt üle Eesti – 623 8808 (24h) Tallinna Krematoorium
Lahkunu transport ööpäevaringselt üle Eesti – 748 7108 (24h) Tartu Krematoorium